พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

ความเป็นมาแซ่เถียร

แซ่เถียนกับจักรพรรดิซุ่นตี้

     ตระกูลเถียน (อ่านว่า เถียน ในสำเนียงจีนกลาง, อ่านว่า เถี่ยน ในสำเนียงจีนฮากกา, อ่านว่า ชั้ง ในสำเนียงจีนแต้จิ๋ว) สืบเชื้อสายมาจากองค์จักรพรรดิซุ่นตี้ ซึ่งเป็นองค์กษัตริย์องค์ที่ 5 นับจากปฐมกษัตริย์ของประเทศจีน ซึ่งอยู่ในยุคก่อน ค.ศ.20
     ต่อมาในสมัยราชวงศ์โจว ก่อน ค.ศ. 110 กษัตริย์อู่อ๋องได้แต่งตั้งเกวยหม่านเป็นขุนนางเมืองเฉินและต่อมาเกวยหม่านก็ได้ใช้ชื่อเมืองเป็นชื่อตระกูลคือแซ่เฉิน (อ่านว่า แซ่ตั้ง ในสำเนียงจีนกลาง) ซึ่งเกวยหม่านเป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ 32
     ต่อมา ก่อน ค.ศ.673 ในยุค ชุนชิ่วจั้นกั๋ว จื่อหวาน ผู้สืบทอดเชื้อสายของเกวยหม่านเป็นรุ่นที่ 10 ก็ได้เป็นคนแรกที่เริ่มต้นใช้ตระกูลแซ่เถียน จากนั้นต่อมาเชื้อสายของตระกูลก็ได้แตกหน่อแยกย้ายถิ่นฐาน แยกกิ่งก้านสาขา แผ่กระจายออกไปอีกหลายสายในหลายสายในหลายประเทศมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ยั่งยืน อยู่มาแล้วร่วม 2000 ปี
     เชื้อสายของจักรพรรดิซุ่นตี้ในไทยมีด้วยกัน 8 แซ่ ได้แก่ แซ่ตั้ง แซ่โอ๊ว แซ่อ๊วง แซ่เอี๊ยว แซ่เฮ้ง แซ่เถียน แซ่ซึง และ แซ่เล็ก ซึ่งแซ่เหล่านี้ล้วนเป็นแซ่ที่เหนี่ยวแน่นและมีบทบาทสำคัญทั้งในประเทศไทย จีน และอีกนานาประเทศ เชื้อสายซุ่นตี้ในแต่ละประเทศได้มีการรวมตัวและก่อตั้งสมาคมซุ่นอี้ขึ้น ทั้งในอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ พม่า และกัมพูชา โดยร่วมกันลงนามให้สัตยาบันจัดตั้งสมาคมซุ่นอี้สากลขึ้น และตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง
     ความเป็นเชื้อสายของซุ่นตี้นี้เอง ทำให้พวกเราชาวแซ่เถียนได้รับอนุญาตให้สามารถติดตั้งรูปมังกรที่อาคารหอบรรพชนของตระกูลได้ เพื่อเป็นศรีสง่าน่าเชิดชูแก่พวกเรา และสมเกียรติ แก่บรรพบุรุษของพวกเราด้วย โดยจะติดตั้งหินทรายแกะสลักรูปมังกรขนาดใหญ่ที่กลางบรรไดทางขึ้นด้านหน้าของอาคารหอบรรพชน

Go to top