พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

เกียรติประวัติบรรพชน

        ราว ค.ศ 404 ยุคชินชิว จั้นกั๋ว ตระกูลแซ่เถียร ได้ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองฉีเมื่อสืบทอดกันต่อมาเชื้อสายของตระกูลแซ่เถียร ชื่อเถียรเหอ ได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองเมืองฉีได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนเป็นปกติสุข มีผลงานเด่นชัด เถียรตัน ทำสงครามกู้ชาติ ด้วยกลยุทธวิธีสร้างเกวียนลากด้วยควายจุดไฟเผารบชนะข้าศึก เทียรอุ๋นเมิงฉางจุนอัครเสนาบดีเมืองฉี เป็นอัจฉริยะบุคคล มีความรู้ความสามรถเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในสี่ของประวัติ (ท่านชายทั้งสี่) เถียรเฉิง มุขมนตรีเมืองฉี ร่วมกับนักรบ 500 คน สร้างวีรกรรมในการทำสงคราม มีความกล้าหาญ ระทึกใจ ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่ได้รับการเล่าขานกันมาตลอด เป็นตำนานที่ลือลั่นล้วนได้รับการยกย่อง และสรรเสริญ จนถึงปัจจุบันได้มีการจารึกเป็นเกียรติประวัติของตระกูลแซ่เถียร ในหนังสือประวัติศาสตร์จีน สื่อจี้ ซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของประเทศจีน
Go to top