พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์

และหอบรรพชน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2650

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 สมาคม ได้จัดพิธีเปิดอาคารสมาคมและหอบรรพชน ต่อด้วยการไหว้ใหญ่และประชุมใหญ่ประจำปี

06.30 น. ไหว้เจ้าที่

07.15 น. พิธีสงฆ์

09.20 น. พิธีถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 909.30 น. กล่าวรายงานประธานในพิธี

นายกสมาคมคนเดิม (นาย วินัย เผ่าเสถียรพันธ์) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี, การกล่าวตอบของผู้แทนประธานฯ (นาย ไพจิตร เทียนไพฑูรย์ กรรมการที่ปรึกษา) การเปิดแพรคลุมป้ายสมาคม, เปิดแพรคลุมป้ายหอบรรพชน การนำป้ายพระนามขององค์จักรพรรดิ์ซุ่นตี้ ต้นตะกูลสูงสุดของแซ่เถียน ขึ้นประดิิษฐาน ณ อัฒจัน ชั้นสูงสุด

10.00 น. มอบป้ายมงคลแก่สมาคม

เจ้าคุณพระมหาคณาจารย์ธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมน มอบป้ายมงคลแก่สมาคมและเป็นประธานคณะสงฆ์จีน สวดมนต์และประพรมนํ้าพระพุธมนต์ ให้แก่ญาติโยม และแก่ป้ายสถิตย์วิญญานในหอบรรพชน
10.45 น. พิธีอันเชิญวิญญาณบรรพชนตระกูลเถียน

คณะเจ้าพิธีจากศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่เยาวราช ทำพิธีอัญเชิญวิญญานบรรพชนตระกูลเถียน รับเครื่องเซ่นไหว้จากคณะลูกหลาน

11.40 น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ที่หน้าป้ายหอบรรพชนตระกูลเถียนและที่หน้าป้ายชื่อสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้ใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ติดตั้งที่โดรน (เครื่องบินจิ๋ว) ได้ภาพในมุมสูง ซึ่งจะแปลกแตกต่างจากภาพที่ถ่ายในมุมพื้นที่ราบ


12.00 น. ร่วมรัปทานอาหารโต๊ะจีน

ผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน.

12.15 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ฉุยฉายพราหมณ์และ หนุมาณกับนางมัจฉา
13.00 น. ประชุมใหญ่ประจำปี
การประชุมใหญ่ประจำปีมีวาระสำคัญคือ รับทราบฐานะการเงิน, บัญชีงบดุลย์การดำเนินการในรอบปีของสมาคม, เลือกตั้งนายกและอุปนายสมาคม ,แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมบางข้อเพื่อความเหมาะสมจาก นั้นเป็นการมอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินสร้างสมาคม

สมาคมเสถียรสัมพันธ์

สมาคมเสถียรสัมพันธ์ Sathien Samphan Association of thailand สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 91 หมู่9 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 064-509-8442

Go to top