พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

  การโอนเงินบริจาคแก่สมาคมเสถียรสัมพันธ์

 


บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265 - 0 - 18898 - 7
ชื่อบัญชี สมาคมเสถียรสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

  วิธีเเจ้งการโอนเงิน :

    เมื่อโอนแล้วโปรดส่งแฟกซ์แจ้ง ชื่อ - ที่อยู่ และใบโอนไปที่เหรัญญิก (คุณนิวัตน์ เถี่ยนมิตรภาพ) โทร. 035 - 251069
หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแจ้ง 086 - 6335512 หรือแจ้ง Line ID: kaialine

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์ติดต่อemail
นายกสมาคม คุณไพจิตร เทียนไพฑูรย์ 081 - 8299590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขา/นายทะเบียน คุณอรุณ พาหิระ 096 - 4195153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประชาสัมพันธ์ คุณสุภารัตน์ ศรีสันติสุข 063-6974514 nanny_baew@hotmail
เหรัญญิก คุณนิวัติน์ เถี่ยนมิตรภาพ 086-6335512 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

Go to top