พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

   ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการก่อสร้าง อาคารหอบรรพชน-หอประวัติตระกูลเถียน

    วันที่ 1 มิ.ย. 2558

         ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารหอบรรพชน,หอประวัติตระกูลเถียน, ที่ทำการสมาคมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ วงเงิน11.6 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา โดยความคืบหน้าปัจจุบันผ่านไปแล้ว 5 งวด

 งวดที่ 1 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 จ่ายค่าจ้าง 1.0 ล้านบาท เมื่อดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์

 งวดที่ 2 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จ่ายค่าจ้าง 1.0 ล้านบาท เมื่อดำเนินการงานฐานรากอาคาร และงานพื้นคอนกรีต

  ชั้นล่างเสร็จสมบูรณ์

 งวดที่ 3 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จ่ายค่าจ้าง 1.0 ล้านบาท เมื่อดำเนินการงานเสาและคานอาคารชั้นล่างและงานโครง

  สร้างพื้นชั้นบนเสร็จสมบูรณ์

 งวดที่ 4 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จ่ายค่าจ้าง 1.0 ล้านบาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินแล้วเสร็จ

 

งวดที่ 5 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 จ่ายค่าจ้าง 1.5 ล้านบาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างเสาชั้นบน, คานอาคารชั้นบน, บันไดทาง   ขึ้นหน้าอาคาร, ทางลาด (Ramp) ด้านข้างอาคารแล้วเสร็จ

 

 งวดที่ 6 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จ่ายค่าจ้าง 1.5 ล้านบาท เมื่อดำเนินการติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

 งวดที่ 7 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 จ่ายค่าจ้าง 1.5 ล้านบาท เมื่อดำเนินการสร้างผนัง-ฝ้า-เพดาน, งานกระเบื้องอาคาร-ทรายล้างที่บันได้ด้านหน้า, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง, งานสเตนเลสราวบันได-ระเบียง-ทางลาด-รั้วและประตูด้านหน้า แล้วเสร็จ งวดที่ 8 : ตรวจรับงาน : เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จ่ายค่าจ้าง 1.5 ล้านบาท เมื่อดำเนินการงานทาสีอาคาร-รั้ว-ประตูหน้าต่าง, ติดตั้งกระจก-มุ้งลวด-เหล็กดัด, ติดตั้งเครื่อง  สุขภัณฑ์-ระบบประปา-ระบบสุขาภิบาล-ถังเก็บน้ำใต้ดิน-ถังบำบัดและท่อต่างๆ แล้วเสร็จ

 

 

 งวดที่ 9 : ตรวจรับงาน :  จ่ายค่าจ้าง 1.6 ล้านบาท + เงินค่าจ้างเพิ่มเติมจากงานเพิ่มหักด้วยงานลด เมื่อดำเนินการทำถนนทางเข้า – ออก บริเวณ, จัดทำซุ้มประตูทางเข้าอาคาร ป้ายแกรนิตชื่อสมาคมที่ริมรั้วด้านหน้า, ป้ายต่างๆ ที่ติดตั้งที่ด้านนอกอาคารสมาคม, ตราแซ่เถียนที่จั่วของอาคารฯ 2 ด้าน งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกัน, สวิทช์ – เบรกเกอร์ และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ รวมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่และบริเวณ
หมายเหตุ :

1.สมาคมได้หักเงิน 10% จากเงินค่าจ้างทุกๆงวด เพื่อเป็นเงินประกันคุณภาพงานก่อสร้าง และจะทยอยจ่ายคืนให้ผู้รับเหมาจนครบระยะเวลาประกันผลงาน คือ 2 ปี
2.สำหรับโครงการนี้ มี งานลดลง จาก BOQ 3 รายการ คือ

       2.1. กำแพงกันดิน งวดที่ 4 มูลค่า 54,820 บาท
       2.2. ทางระบายน้ำและรางตัววีด้านหลังอาคาร งวดที่ 8 มูลค่า 5,000 บาท
       2.3. สีทาภายนอกอาคารใหญ่ งวดที่ 8 มูลค่า 25,000 บาท (มีผู้บริจาคสีอย่างดีทดแทน) ผู้รับเหมาได้นำยอดดังกล่าวรวม 84,820 บาท ไปหักลดจากค่าจ้างก่อสร้าง

3.สำหรับโครงการนี้ มี งานเพิ่มขึ้น จาก BOQ 4 รายการ คือ

       3.1. แผ่นกันน้ำใต้หลังคาอาคารใหญ่ มูลค่า 56,240 บาท
       3.2. ป้ายแกรนิตด้านในรั้ว มูลค่า 19,000 บาท
       3.3. อักษรสแตนเลส บนซุ้มประตูทางเข้า มูลค่า 15,000 บาท
       3.4. อัฒจันทร์ตั้งป้ายบรรพชน (โครงเหล็ก+สมาร์ทบอร์ด+สี+ค่าแรง) 100,000 บาท

       รวมงานเพิ่ม  190,240 บาท สมาคมได้จ่ายให้กับผู้รับเหมาแล้วในงวดสุดท้ายก่อนรับมอบอาคาร


   รูปอาคารหอบรรพชนของสมาคมเสถียรสัมพันธ์เสร็จสมบูรณ์
 1.รูปถ่ายอาคารหน้าตรงจากด้านหน้า

 

2.รูปถ่ายอาคารมุมเฉียงจากด้านข้าง

Go to top