พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
  1. ปี 2561
  2. ปี 2560
  3. ปี 2559
  4. ปี 2558
  5. ปี 2557

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดประชุมใหญ่ประจำปี

ณ อาคารสมาคม ที่ตั้ง 91 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriad26f68e310

วันที่ 6 ม.ค. 2561 สวดพระอภิธรรมศพ คุณ สุวิช เทียนบุญส่ง อดีตนายกสมาคม

คํ่าของวันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 2561 ที่ศาลา10 วัดเทพศิรินทราวาส สมาคมเสถียรสัมพันธ์และญาติมิตรครอบครัว ชาวตะกูลเถียนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณ สุวิช เทียนบุญส่ง อดีตนายกสมาคมฯต่อเนื่อง14 ปีแรก และเป็นประธานที่ปรึกษาต่อมาอีก17ปี จนกระทั่งถึงวันที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่1ม.ค. 2561

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria7cabe16299

วันที่ 14 ธ.ค.. 2560 งานสวดอภิธรรมศพ นายเมี่ยวซัง แซ่ชั้ง ( สมาชิกสมาคมเสถียรสัมพันธ์ )

คุณนรา สุขจินดาเสถียร อุปนายกคนที่1 สมาคมเสถียรสัมพันธ์และคณะเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ นายเมี่ยวซัง แซ่ชั้ง สมาชิกของสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ที่วัดตลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriac97bef2bd0

วันที่ 5 พ.ย. 2560 งานสวดอภิธรรมศพ คุณทองอินทร์ ศรนุชศาตร์

คุณไพจิตร เทียนไพทูรย์ นายกสมาคมเสถียรสัมพันธ์ และคณะเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณทองอินทร์ ศรนุชศาตร์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ที่วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriaa4021bfe58

พิธิเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria5fd2e76fce

มิถุนายน 2559

5 มิถุนายน 2559 ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria441bb981a9

พฤษภาคม 2559

7 พฤษภาคม 2559 เยี่ยมเยียนสมาชิกสงขลา ปัตตานี

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriad91db8e453

มีนาคม 2559

20 มีนาคม 2559 เข้าร่วมงานเปิดหอบรรพชนแซ่เถียนอินโดนีเซีย

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria54fdb99c3b

มกราคม 2559

ประชุมกรรมการครั้งที่1/59 วันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ภัตตาคารเสียวเสี้ยว จังหวัดโคราช

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriae8c726110e

21-23 มกราคม 2559 เยี่ยมสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriaeb39c8662d

21-23 มกราคม 2559 เยี่ยมสมาชิกจังหวัดนครราชสีมา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriab0badcb256

27 มกราคม 2559 เยี่ยมสมาชิกจังหวัดกาญจนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriafad622b57e

มกราคม 2558

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriab327f1e792

กุมภาพันธ์ 2558

นายกวินัย พาคณะกรรมการไปพักผ่อนที่เกาะมัลดีฟส์

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria10d60d736d

ร่วมงานไว้อาลัย คุณซกหล่าน ที่ปรึกษาสมาคม

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriab3c64a0ae2

พฤษภาคม 2558

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria8c7c25c8a6

5 ธันวาคม 2558 : ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทอดไท้ มหาราชา

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleriacefcfe5879

พฤษภาคม 2557 : เดินทางไปประเทศจีน

View the embedded image gallery online at:
http://tian.or.th/gallery.html#sigProGalleria896180db7b

Go to top