พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

คณะกรรมการสมาคมเสถียรสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมงาน

- ชมนิทรรศการประวัติตระกูลเถียน และกิจกรรมสมาคม
- บวงสรวงเซ่นไหว้บรรพชน
- ถ่ายรูปหมู่
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561

- เลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและครอบครัวในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น.

ณ อาคารสมาคม ที่ตั้ง 91 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแต่งกาย : แต่งสุภาพ                                                 จอดรถที่วัดลอดช่อง

 

ที่ตั้งสมาคมเสถียรสัมพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการ

08.30 น. : สมาชิกเก่าและใหม่ทยอยลงทะเบียน (ลงชื่อเช้าประชุม, บริจาคเงินช่วยค่าจัดเลี้ยง) สำหรับเยาวชนลูกหลานไม่ต้องลงทะเบียน

              ชมนิทรรศการประวัติตระกูลเถียนและกิจกรรมสมาคมที่ห้องประวัติ

10.15 น. : สมาชิกและลูกหลานเชื้อสายแซ่เถียนทุกคนพร้อมกันที่หอบรรพชน

10.30 น. : พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพชน โดยเจ้าพิธีมาจาก ศาลเจ้าย่านเยาวราช ถ่ายภาพหมู่สมาชิก และลูกหลานที่หน้าหอบรรพชน

11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีนจากภัตตาคาร พรชัยหูฉลาม นครปฐม) ชมวีดิทัศน์ พิธีเปิดอาคารสมาคม และวีดิทัศน์ อยุธยา
              เมืองมรดกโลก

12.00 น. : เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

13.00 น. : งานรื่นเริงสังสรรค์สมาชิก และลูกหลานตระกูลเถียนอย่างเป็นกันเอง สบายๆ มีเกมส์การละเล่นชิงรางวัลหลากหลายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

14.30 น. : การจับฉลากและมอบรางวัลใหญ่สุดท้าย 5 รางวัลแด่ผู้โชคดี


               นายกสมาคมกล่าวปิดงาน

 

Go to top