พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์

และหอบรรพชน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2650

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 สมาคม ได้จัดพิธีเปิดอาคารสมาคมและหอบรรพชน ต่อด้วยการไหว้ใหญ่และประชุมใหญ่ประจำปี

06.30 น. ไหว้เจ้าที่

07.15 น. พิธีสงฆ์

09.20 น. พิธีถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9



09.30 น. กล่าวรายงานประธานในพิธี

นายกสมาคมคนเดิม (นาย วินัย เผ่าเสถียรพันธ์) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี, การกล่าวตอบของผู้แทนประธานฯ (นาย ไพจิตร เทียนไพฑูรย์ กรรมการที่ปรึกษา) การเปิดแพรคลุมป้ายสมาคม, เปิดแพรคลุมป้ายหอบรรพชน การนำป้ายพระนามขององค์จักรพรรดิ์ซุ่นตี้ ต้นตะกูลสูงสุดของแซ่เถียน ขึ้นประดิิษฐาน ณ อัฒจัน ชั้นสูงสุด









10.00 น. มอบป้ายมงคลแก่สมาคม

เจ้าคุณพระมหาคณาจารย์ธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมน มอบป้ายมงคลแก่สมาคมและเป็นประธานคณะสงฆ์จีน สวดมนต์และประพรมนํ้าพระพุธมนต์ ให้แก่ญาติโยม และแก่ป้ายสถิตย์วิญญานในหอบรรพชน












10.45 น. พิธีอันเชิญวิญญาณบรรพชนตระกูลเถียน

คณะเจ้าพิธีจากศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่เยาวราช ทำพิธีอัญเชิญวิญญานบรรพชนตระกูลเถียน รับเครื่องเซ่นไหว้จากคณะลูกหลาน





11.40 น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

ที่หน้าป้ายหอบรรพชนตระกูลเถียนและที่หน้าป้ายชื่อสมาคมเสถียรสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้ใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ติดตั้งที่โดรน (เครื่องบินจิ๋ว) ได้ภาพในมุมสูง ซึ่งจะแปลกแตกต่างจากภาพที่ถ่ายในมุมพื้นที่ราบ






12.00 น. ร่วมรัปทานอาหารโต๊ะจีน

ผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน.

12.15 น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ฉุยฉายพราหมณ์และ หนุมาณกับนางมัจฉา




13.00 น. ประชุมใหญ่ประจำปี
การประชุมใหญ่ประจำปีมีวาระสำคัญคือ รับทราบฐานะการเงิน, บัญชีงบดุลย์การดำเนินการในรอบปีของสมาคม, เลือกตั้งนายกและอุปนายสมาคม ,แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมบางข้อเพื่อความเหมาะสมจาก นั้นเป็นการมอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินสร้างสมาคม

สมาคมเสถียรสัมพันธ์

สมาคมเสถียรสัมพันธ์ Sathien Samphan Association of thailand สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 91 หมู่9 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 064-509-8442

Go to top