พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์

และหอบรรพชน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2650

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 สมาคม ได้จัดพิธีเปิดอาคารสมาคมและหอบรรพชน ต่อด้วยการไหว้ใหญ่และประชุมใหญ่ประจำปี

06.30 น. ไหว้เจ้าที่

07.15 น. พิธีสงฆ์

09.20 น. พิธีถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 909.30 น. กล่าวรายงานประธานในพิธี

นายกสมาคมคนเดิม (นาย วินัย เผ่าเสถียรพันธ์) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี, การกล่าวตอบของผู้แทนประธานฯ (นาย ไพจิตร เทียนไพฑูรย์ กรรมการที่ปรึกษา) การเปิดแพรคลุมป้ายสมาคม, เปิดแพรคลุมป้ายหอบรรพชน การนำป้ายพระนามขององค์จักรพรรดิ์ซุ่นตี้ ต้นตะกูลสูงสุดของแซ่เถียน ขึ้นประดิิษฐาน ณ อัฒจัน ชั้นสูงสุด

 1 จาก 3
Go to top