พิธีเปิดอาคารสมาคมเสถียรสัมพันธ์
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน
อาคารหอบรรพชนตระกูลเถียน

     โครงการสร้างหอบรรพชน หอประวัติของตระกูลเถียน และที่ทำการสมาคมทั้งหมด รวมอยู่ในที่เดียวกัน ประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง เป็นแบบเก๋งจีนอาคารใหญ่อยู่ด้านหน้า 1 หลัง และมีอาคารแบบทั่วไปเป็นอาคารเล็ก 1 หลังอยู่ติดกัน มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,300 ตารางเมตร บนที่ดิน 245 ตรว. ที่ ในเขตเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้วัดไชยวัฒนาราม โครงการนี้ค่าที่ดิน 3.6 ล้านบาท ,ค่าออกแบบก่อสร้าง 0.2 ล้านบาท ,ค่าก่อสร้าง 11.6 ล้านบาท ,ค่าตกแต่งประมาณ 1.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั่วไปประมาณ 0.4 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงินประมาณ 17.0 ล้านบาท ได้รับบริจาค (นับถึง 18 มิถุนายน 2559) เป็นเงิน 13.6144 ล้านบาท ปัจจุบันยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การบริจาคเงิน      
    โครงการนี้เริ่มจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมเห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อ มีนาคม 2557 จากนั้นได้มีการ จัดซื้อที่ดิน และออกแบบอาคาร และต่อมา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ได้ ลงนามว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เและงานได้แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560 กระทำพิธีเปิดเมื่อ วันที่12 มีนาคม 2560

อาคารสมาคมเป็นรูปเก๋งจีน 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารเล็ก 2 ชั้น อยู่ติดกัน พื้นที่ใช้สอย 1,300 ตรม. ที่ดิน 245 ตรว.


แผนที่การเดินทาง

  ที่มาและความสำคัญของโครงการ

         ชาวแซ่เถียน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ก่อตั้งสมาคมแซ่เถียน ชื่อ สมาคมแซ่เถียนสัมพันธ์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่จนบัดนี้ ยังไม่มีที่ทำการสมาคม ยังไม่มีหอบรรพชน ในขณะที่แซ่อื่น ๆ ส่วนมากมีกันแล้ว ดังนั้น การจัดงานพบปะสังสรรค์สมาชิกปีละครั้งไม่เพียงพอที่จะรักษาสมาคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้ น่าเป็นห่วงว่าต่อไปลูกหลานเชื้อสายแซ่เถียนซึ่งใช้นามสกุลแบบไทย จะมาร่วมงานน้อยลง และที่สำคัญจะไม่รู้ว่ามีญาติพี่น้องร่วมแซ่เป็นใครบ้าง ฉะนั้น เพื่อให้สมาคมได้อยู่อย่างยั่งยืนและเพื่อเสริมสร้างให้ลูกหลานแซ่เถียนได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นและมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการที่จะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงควรสร้างศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานร่วมกัน เหมือนแซ่อื่น ๆ ที่เขาทำกัน นั่นคือ หอบรรพชน และหอประวัติแซ่ รวมทั้งที่ทำการสมาคม

        หอบรรพชน : เป็นห้องขนาด 9 คูณ 18 เมตร อยู่ในส่วนด้านหน้าของชั้น 2 อาคารเก๋งจีน.ภายในห้องจะมีอัฒจันทร่ตั้งป้ายวิญญานบรรพชน โดยชั้นบนสุด เป็นที่ตั้งป้ายวิญญานพระนามขององค์จักรพรรดิ์ซุ่นตี้และบรรพชนต้นตระกูลอีก 4 ท่าน. สำหรับชั้นถัดมา อีก 10 ชั้นเป็นที่ตั้งป้ายวิญญานบรรพชนลูกหลานแซ่เถียนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งทุกๆปีลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่จะพร้อมใจกันเซ่นไหว้ใหญ่อย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่มีการจัดประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพชนบุพการีผู้มีพระคุณต่อลูกหลาน เพื่อความเป็นศิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลาน

    ภาพหอบรรพชน

        หอประวัติตระกูลเถียน : มีขนาดห้อง 9 คูณ 18 เมตร อยู่ด้านหลังจะมีลักษณะคล้ายห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวม เก็บภาพ เรื่องราว ข้อมูลต่าง ๆ ของชาวแซ่เถียนและครอบครัว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถค้นหาได้ว่าเชื้อสายแซ่เถียนนั้นมีใครบ้าง อยู่ที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร และมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างไร

ภาพหอบรรพชน

       ที่ทำการสมาคม : เป็นสำนักงานที่จัดให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมทำงาน เก็บเอกสาร และใช้รับรองแขกและสมาชิก

ภาพตัวอย่างที่ทำการสมาคม

 รายละเอียดโครงการ

       จากการประชุมใหญ่สมาคมประจำปี พ.ศ.2557 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 สมาชิกได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการจัดสร้างโครงการข้างต้น โดยมอบหมายให้นายกสมาคม คุณวินัย เผ่าเสถียรพันธ์ และอุปนายกคนที่ 1, 2 (คุณนรา สุขจินดาเสถียร และคุณมนตรี เทียนบุญส่ง) เป็นกรรมการจัดซื้อที่ดิน และจ้างออกแบบ-ก่อสร้าง)

 รายละเอียดของโครงการในแต่ละส่วน

  •  ที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคาร

       ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 สมาคมได้มีจดหมายแจ้งสมาชิกทุกคนช่วยหาที่ดินในท้องที่นครราชสีมา สระบุรี อยุธยา กทม. มาเสนอ เพื่อสร้างหอบรรพชนและที่ทำการสมาคม ผล มีเสนอเฉพาะที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเชิญซินแสเข้ามาดู มีมติเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงตัดสินใจซื้อ โดยวางมัดจำไว้ ต่อมา ได้โอนกรรมสิทธิเป็นของสมาคมโดยถูกต้องตามกฏหมายแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ดินมีขนาด 245 ตารางวา หน้ากว้าง 22 เมตร ถมดินเสมอถนนด้านหน้าซึ่งเป็นถนนลาดยางทางผ่านที่จะไปวัดไชยวัฒนาราม (ด้านหลังติดวัดลอดช่องซึ่งจอดรถได้ 200 คัน) ราคาที่ดินหลังต่อรองเหลือ 3,600,000 บาทถ้วน และมีค่าธรรมเนียมการโอน 62,130 บาท เหตุผลที่สมาคมเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเป็นเมืองศูนย์กลางการคมาคมทั้งจากกรุงเทพฯปริมณฑล, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก. ราคาที่ดินไม่แพง การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและรถยนต์ เป็นเมืองนครประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เมืองมรดกโลก อยู่ใกล้วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดมีชื่อเสียงที่มีนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกมาเยือนจำนวนมากในแต่ละปี 
      เหตุผลที่สมาคมเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเป็นเมืองศูนย์กลางการคมาคมทั้งจากกรุงเทพฯปริมณฑล, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก. ราคาที่ดินไม่แพง การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและรถยนต์ เป็นเมืองนครประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เมืองมรดกโลก อยู่ใกล้วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดมีชื่อเสียงที่มีนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกมาเยือนจำนวนมากในแต่ละปี


                                                                           ภาพวัดไชยวัฒนาราม                                                                                                                                                                      

  •  การออกแบบอาคาร

         ว่าจ้าง บริษัท Double A Plus Architect and Engineering เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อออกแบบทั้งด้านสถาปัตย์และวิศวกรรมสำหรับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของโครงการนี้ ได้แก่อาคารแบบเก๋งจีน 2ชั้น1 หลังขนาด 21.6 คูณ 22.6 เมตร แบ่งเป็นพื้นที่หอบรรพชนและหอประวัติเท่า ๆ กัน คือหอละ 162 ตารางเมตร และเป็นระเบียงรอบอาคาร 164 ตารางเมตร ชั้นล่างของอาคาร สามารถตั้งโต๊ะจีนได้ 30 โต๊ะ หรือจอดรถยนต์ได้ 25 คัน นอกจากนั้นยังมีอาคาร ตึก 2 ชั้น 1 หลัง ด้านหลังอาคารใหญ่ เชื่อมถึงกัน เป็นห้องน้ำ (ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง) ห้องพักผู้ดูแล (ชั้นล่าง) และที่ทำการสมาคม (ชั้นบน) อนึ่ง ได้ออกแบบให้มีห้องน้ำคนพิการทั้งชั้นบน และชั้นล่าง มีทางลาดสำหรับเข็นรถนั่ง สำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุขึ้น ที่รั้วด้านหน้ามีซุ้มประตูแบบจีน ที่บันไดด้านหน้าทางขึ้นไปชั้น 2 มีแผ่นหินทรายแกะสลักรูปมังกรทอดมาตามทางบันได เนื่องจากมังกรเป็นสัญญลักษณ์ของฮ่องแต้ ดังนั้น อาคารสมาคมของแซ่ที่มีบรรพบุรุษเป็นฮ่องเต้เท่านั้นจึงจะติดตั้งรูปมังกรได้.  สำหรับ แซ่เถียน ต้นตระกูลสูงสุด. คือฮ่องเต้ซุ่นตี้เมื่อก่อนคริสศักราชประมาณ 2,000 ปี

  •  การก่อสร้างอาคาร

       สมาคมได้ดำเนินการสอบราคาจากผู้ประกอบการก่อสร้าง 7 ราย ปรากฏว่า ได้ผู้เสนอราคาตํ่าสุดคือ บริษัท โทเบท คอมบิเนชั่น จำกัด ในราคาที่ต่อรองแล้วเหลือ 11.6 ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2558 การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมีวาระรับประกันผลงาน 2 ปี นับจากผ่านการตรวจผ่านรับงานงวดสุดท้าย

   แบบแปลนและแผนที่การเดินทาง

Go to top